Song CIrcle - במציאות הזאת

במציאות הזאת

לחן ג'ה לוי, שימשיי

או יה אתה נתת לי את כל מה שצריך
להיות חופשי במציאות הזאת במציאות הזאת

תן לרוח להוביל אותך אלהים כאן בהשגחה
תן לרוח להוביל אותך או יה

*יה שכינת אלהי את מקור חיי משכן האהבה
בכל יום כל שעה אותי את ממלאה בחסד ושלווה

במציאות הזאת