Song CIrcle - הבלדה לאיש הרפואה

הבלדה לאיש הרפואה

לחן אנדראס קורדובה

ביום השלישי הוא עלה אל ההר
לגלות שוב את הקשר שאיבד בעבר
בשביל העולה בין שיחי המרווה
לחשה לו הרוח רמזים של תשובה

    קומה קומה פתח נא פתח נא
    מה בליבך תן מאורך 2(גלה את סודך)

על כתפו של ההר עת הליל ירד
סביב למדורה הוא שתה ורקד
בכניעה חרישית לאינסוף הנשגב
התמוסס לו בזמן ועף למרחב      

    קומה...

מתוך האפלה הגיחה המלכה
וחיברה שוב את הקשר ששנים לו חיכה
זכרונות של ילדות ניצוצות גילגולים
וברגע של חסד נגע באלהים

    קומה...

ביום השביעי על ראשו של ההר
נצנצה לה השמש עם תקווה למחר
ציפור נפש סגלגלה נזדמנה למרחב
ושחררה לו נוצה שליטפה את פניו

    קומה...

הבלדה לאיש הרפואה