Song CIrcle - הדרך לאור

הדרך לאור

לחן Caminho da Luz (Angel Heart)

הדרך לאור נמצאת בתוכך
פקח את עינייך לראות את האמת

אמת מאירה לי הדרך בהירה לי
מלאכי השמיים באים לעזרה

הדרך לאור