Song CIrcle - הכוכב שלי כבר פה

הכוכב שלי כבר פה

לחן Minha Estrella Guia

הכוכב שלי כבר פה הוא מעלים את האפלה
זוהר זוהר הוא בעצמה בתוך ליבי תמיד נמצא
במקום שבו יש אור לא תכנס האפלה
הוא מאיר לי את הדרך מעניק לי הגנה

הכוכב שלי כבר פה