Song CIrcle - הרמוניה

הרמוניה

לחן Harmonia (Angel Heart)

הבא לי מים להרוות נשמתי
הצמאה לאהבה לחיים התאווה

לחופשי את נפשי
אפתח אל האור להבין דרכי האל

עולה שירתי מזון נשמתי
מעיניי נשקפת אהבה
עולה שירתי מזון נשמתי
מעיניי נשקפת הוויה

הרמוניה