Song CIrcle - התוף החולם

התוף החולם

לחן El Viejo Tambor (Angel Heart)

על פני שבילים עתיקים שחלמו אבותיי לפני אלף שנים
אני פוסע מנגן ושר את שירי
על פני שבילים עתיקים שחלמו אבותיי לפני אלף שנים
אני פותח ונותן לכם את ליבי

מתוך ערפל נפתחת לי דרך
למקצב הלב הפועם
רוקדות רגליי על פני הדרך
להלמות התוף החולם

מבין נקיקים עולה ודואה הנשר פורש כנפיו
וליבי נפתח ופורח עמו במעוף
לאורך רכסי ההרים מלווני הנשר מסמן דרכי
שהתחילה אי אז ונמשכת אל האינסוף

מתוך ערפל...

התוף החולם