Song CIrcle - ילדת הכוכבים

ילדת הכוכבים

כותב\מקור שאול מרגלית, לחן שאול מרגלית

בתוך מעגל של אור עולה תפילה
מתוך מעגל של אור עולה שירה
באור נרות הלב שרים לך אהובה

צלילי האור מלווים את ילדת הכוכבים
את ילדת הכוכבים בריקוד של נשמתה

ילדת הכוכבים