Song CIrcle - יש את ג'ה

יש את ג'ה

לחן Filha De Yemanja (Angel Heart)

יש יש את ג'ה אין מה לפחד פה
   גם בתוך האופל והחושך
   הוא מראה מראה לי את האור
יש יש את ג'ה הבוקר כבר מגיע
   אור השמש מתפשט אל הרקיע
   היער שר אל המחר

יש את ג'ה