Song CIrcle - יש מקום

יש מקום

לחן ע”פ השיר Vilarejo

יש מקום קרוב כל כך בו רוחות נושבות ברכה
על המרפסת בוא נשב נביט באופק נח לו על העולם
ובלב נשכין שלום הכל בסדר יש מקום
יש מקום ויש שלום גן העדן שוב מותר לכולם
בתים זוקפים ראש בלבן הפירות שופעים בגן
ילדים יונקים בריאות החלומות רוקמים את המציאות
יש מקום כאן לכולם לכל אדם נברא עולם
והכל מותר והכל מותר והכל מותר

כאן הזמן נדיב וכאן תמיד אביב
והדלתות והפתחים תמיד פתוחים שיכנס המזל
לחם כאן על כל שולחן הפרחים פורחים פה
בדרכים ובהולכים בחיוכים וגם בשיר הזה כאן
אהבת אמת תמצא בכל אשר תהיה
אתה... אה...
והכל מותר והכל מותר והכל מותר

יש מקום