Song CIrcle - מלאכי השרת

מלאכי השרת

לחן O Anjinho Beija Flor (Angel Heart)

מלאכי השרת שירתם עולה
הללויה הללויה

שירתם מעירה את יונק הדבש
כמו קרני השמש ליום חדש

את יונק הדבש באו לאסוף
בליטוף אוהב וברכות אין סוף

מלאכי השרת