Song CIrcle - סימפוניית השלמות

סימפוניית השלמות

לחן Sinfonia Do Universo (Angel Heart)

אשא תפילה
לאהוב בנחישות
את היופי הפשוט
שאמצא באהבה

אשא תפילה               הו אשא תפילה
עם שירת הציפורים      לאהוב בנחישות
עם השמש במרומים    את היופי הפשוט
עם הבריאה המתהווה  שאמצא באהבה
עם סימפוניית השלמות אשר ביופי הפשוט
מתעוררת השכינה      ילללה ילללה ילללה
יללי יללי ללי...

אשא תפילה            הו אשא תפילה
לפתוח את הלב        את הלב הטהור
לצבוע עם האור       עם השמש במרומים
הרמוניה של צלילים   ואהבה
בסימפוניית השלמות  נשימה
מתעוררת השכינה     ילללה ילללה ילללה יה

את היופי הפשוט
שאמצא באהבה

סימפוניית השלמות