Song CIrcle - עמוק בתוך ליבי

עמוק בתוך ליבי

לחן Deep inside (Angel Heart)

עמוק בתוך ליבי בוערת
אהבת אין סוף זוהרת
כמו החמה היא מאירה ברוב טובה

וככל שאתן ארגיש לתת יותר
זו הדרך בה לגדול וזו מהות חיי

עמוק בתוך ליבי