אל רם חסין יה

כותב\מקור: שלמה עבק,
לחן: אפגאניסטן . תוספת Tarana ירון פאר

ביצוע:

ירון פאר
קטגוריה:

מילים

אֵל רָם חֲסִין יָּה שֹוכֵן עֲלִיָּה
מַהֵרָה גֹואֵל לְעַם שְִבְטֵייָּה

מַהֵרָה גֹואֵל לְעַם שִבְטֵייָה
גֹואֵל לְעַם שִבְטֵייָה
גֹואֵל לְעַם שִבְטֵייָה

אֵל נִשָא וָרָם גַּלֵה קֵץ נֶעְלָם
לִבנֵי אַבְרָהָם עַםּ בָחַר לֹו יָּה

שֹוכֵן בַשַׁחַק מֵהֶם אַלּ תִרְחַק
לְזֶרַע יִצְחָק הֹוצֵא לִרְוָיָה

לְעִירּ תִפְאַרְּתְָך קַּבֵץ עֲדָתָך
לִבְנֵי יַעֲקֹב שְלַח אֵלִּיָה

מִקְּדַש הֲדֹומָך יָשִיר בֹו עַּמְָך
בְשִירַת מֹשֶה נָבִיאּ בְחִיר יָּה

הָרֵם עַם אְֶביֹון ובנֵה אַּפִרְיֹון
לְגֶזַע אַהֲרֹן יַקְרִיבּו לְיָּה

חַּזֵק וְ אַּסֵף לְבֵית יֹוסֵף
יִרְבּו וְיִפְרּוּ כְגֶפֶ ן פֹורִיָה

במידה והגעתם לעמוד ללא ביצוע לשיר זה כנראה בגלל שלא מצאנו הקלטה טובה של השיר ביוטיוב או בסאונדקלאוד.
אתם מוזמנים להמליץ לנו על ביצועים לשירים חסרים או ביצועים מרגשים נוספים לשירים קיימים רק יש לוודא שאיכות הצילום\הקלטה טובה.