שיר המעלות לדוד

כותב\מקור: תהילים קל"ג,
קטגוריה:

מילים

שיר המעלות לדוד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
השמן הטוב על הראש
יורד על הזקן זקן אהרון

שיורד על פי מידותיו
כטל חרמון שיורד על הר ציון

כי שם ציווה יְיָ
את הברכה חיים עד העולם
את הברכה חיים עד העולם

במידה והגעתם לעמוד ללא ביצוע לשיר זה כנראה בגלל שלא מצאנו הקלטה טובה של השיר ביוטיוב או בסאונדקלאוד.
אתם מוזמנים להמליץ לנו על ביצועים לשירים חסרים או ביצועים מרגשים נוספים לשירים קיימים רק יש לוודא שאיכות הצילום\הקלטה טובה.