Song CIrcle - Alek Bom

Alek Bom

Alek alek bom alek alek bom bom
Alek shiva shambo

Kailash Ke raja Shiva Bhole
Bom Bom Bom Bholenath

Sh...iva Nama Om
Hare o...m Namah Shivaya

Alek Bom