Song CIrcle - Aum Trayambakam

Aum Trayambakam

Aum tryambakam yajamahe
Sugandhim pushti vardhanam
Urva rukameva bandhanan
Mrityor mokshiya maamritat

Aum Trayambakam