Song CIrcle - Haidakandhi

Haidakandhi

Om namah shivaya namah om haidakandhi
Hari hari hari hari hari hari shankara

Haidakandhi