Song CIrcle - Jay Ganesha

Jay Ganesha

Jay Ganesha jay Ganesha Jay Ganesha deva
Mata *teri parvati pita mahadeva

Eka danta dayavanta chara bhuja dhari
Mathe per sindura shobha muse ki sawari

Jay...

Pan chare phul chare aura chare meva
Ladduan ka bhog lage sante kare seva

Jay...

Andhana ki ankha de korhi ko kaya
Banjhana ko putra de nirdhana ko maya

Jay...

Vigne harane mangala karana puhan puhan prakasha
Nama le ganesha ka siddha ho jata kaja

Jay...

Jay Ganesha