Song CIrcle - Jaya Gauri

Jaya Gauri

Jaya gauri shankara jay vishvanath
Jaya parvati pati bholenath

Bholenath bholenath
Jaya parvati pati bholenath

Jaya Gauri