Song CIrcle - Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Om namah Shivaya om namah Shivaya
Shivaya namaha Shivaya namah om

Shambo shankara namah Shivaya
Girija shankara namah Shivaya

Hare om namah Shivaya om namah Shivaya
Shivaya namaha Shivaya namah om

Om Namah Shivaya