Song CIrcle - Cuatro Aguila

Cuatro Aguila

Cuatro aguilas cuatro aguilas
Cuatro aguilas volaron en aztlan

He yana he ne yohuey

Agua fuego agua fuego
Agua fuego en tenochtitlan

He yana...

Aguila nopal aguila nopal
Aguila nopal en tenochtitlan

He yana...

Ometeotl ometeotl ometeotl
Danos fuerza la juventud

He yana...

NahuiCuauhtli nahuicuauhtli
Nahuicuauhtli in aztlan

He yana...

Atl tlachinolli atl tlachinolli atl
Tlachinolli in tenochtitlan

He yana...

Cuauhtli nopallli cuauhtli nopallli
Cuauhtli nopallli n tenochtitlan

He yana...

Ometeotl ometeotl ometeolt
Danos fuerza la juventud

He yana...

Cuatro Aguila