Song CIrcle - Aleh Adam Aleh

Aleh Adam Aleh

Ben-Adam aleh lemala aleh
Aleh lemala aleh Ben-Adam
Aleh lemala aleh

Ki ko'ach az lecha
Yesh lecha kanfei ru'ach
Yesh lecha kanfei ru'ach
Kanfei nesharim adirim

Al tekachesh bam
Pen yekachashu becha
Derosh otam derosh Ben-Adam
Veyimatz'u miyad

Aleh Adam Aleh