Song CIrcle - Mi Ha’Ish

Mi Ha’Ish

Mi ha'ish hechafetz chayim
Ohev yamim ohev yamim lirot tov

Netzor leshoncha mera
Usfatecha midaber mirma
Sur mera aseh tov
Bakesh shalom verodfehu

Mi Ha’Ish