Song CIrcle - Hey Niketi

Hey Niketi

Asse wana hey wana asse wana hey wana
Hey niketi hey wana hey niketi hey wana

Hey sister we are one hey brother we are one
No matter where we’re going to no matter where we’re coming from

Hey Niketi