Song CIrcle - I Am a Gypsy

I Am a Gypsy

I am a Gypsy I am a wanderer
I am a Rainbow my soul will never die

Ongala ongala we ongala ya poma
He la poko mini ole ole

I am a dreamer I am a dancer
I am a rainbow my soul will never die Ongala...

I Am a Gypsy