Song CIrcle - Ya Baba

Ya Baba

Allah allah ya baba wesallam aleic ya baba

Sidi mansur ya baba nimshi unzur ya baba

Ya Baba