Song CIrcle - Yunus Olde

Yunus Olde
Yunus Emre

Yunus olde darlar figane darlar
Olan hayvan imish darwish dar olmas

Hu Allah Hu Allah
Ya Allah Allah

Bir vanvar dur banda bajdeni cheru
Shariat tarikat deyu hakikat marifat ondani cheru

Hu Allah...

Hineh ma tov uma naim shevet achim gam yachad
(Added verse in hebrew)

Yunus Olde