Song CIrcle - גדליה רבע איש

גדליה רבע איש

כותב\מקור נתן אלתרמן, לחן משה וילנסקי

אני הוא גדליה רבע איש אבל אני צומח
אם אין לי בית יש לי כביש ועל הכביש ירח

פה לאחד ישנה מאה ולשני מאתיים
ולי פאה ועוד פאה ויחד פאותיים

ודי סחבתי כבר שקים ורצתי הנה שמה
אני רוצה למרחקים אני רוצה הימה

כי העולם גדול גדול צריך לראות בו את הכל
את הערים והשווקים ואת עשרת השבטים
את שור הבר של המשיח את לויתן נחש בריח
אציץ בו פעם ושניה ושוטי שוטי אונייה

אקח איתי עגבנייה סידור קטן ופיתה
ועל סיפון האוניה למרחקים אביטה
ניגש הקברניט לשאול לאן לנסוע גדליה
אמריקה היא פה משמאל ומימין אוסטרליה

ואנוכי עונה אדון כל המקומות יפים הם
כל העולם של אל עליון וכל בניו אחים הם

כי העולם גדול גדול צריך לראות בו את הכל
איך מסודר בו כל דבר איפה יש חם איפה יש קר
ומה לא טוב ומה יפה בו ואת הספונג'ה מי עושה בו
אציץ בו פעם ושנייה ושוטי שוטי אונייה

בבוא היום אני אומר הקברניט היכונה
האוקינוס פה ניגמר נשוב נא הירקונה

ובנמל קהל צוהל ורעם כלי הרוח
ואבא שר תודה לאל גדליה שב תנוח

והוא בוכה והוא צוחק שואל איפה היית
הייתי אבא אוף הרחק שא עין והביטה

הייתי בעולם גדול ראיתי בעולם הכל
ובחיי וחיאת חיי אני אומר לך כדאי
יפה הוא העולם יא אבא מקום בו לכולם יא אבא
אציץ בו פעם ושניה וזהו שיר האוניה

גדליה רבע איש