Song CIrcle - דבקה רפיח

דבקה רפיח

כותב\מקור עמנואל זמיר, לחן עמנואל זמיר

לי יומי ולי לילי ובקרי לי
תמולי לי וערבי לי

רד היום לפאת הים
והלילה לילה כבר פרש
אדרת אפל לי

עד אור עד אור
עד אור תאור לי שמש
שמש לי תאור

דבקה רפיח