אלי אתה ואודך

כותב\מקור תהילים קיח, כח, לחן חב”ד

אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָ אֱלֹהַי אֲרוֹמְמֶךָּ
אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָ אֱלֹהַי אֲרוֹמְמֶךָּ

אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָ אֱלֹהַי אֲרוֹמְמֶךָּ
אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָ אֱלֹהַי אֲרוֹמְמֶךָּ

אלי אתה ואודך