Song CIrcle - קצב הדופק

קצב הדופק

כותב\מקור שמעון לב טהור, לחן שמעון לב טהור

לילה בקצב הדופק
הרוח שבתוכי
צלילים של שקט רטט רטט
בנשימה

סהר עולה באופק
ההשתקפות שבתוכי
דממה הולמת חרש חרש
בנשימה

יושב ישר לא חושב על שום דבר
מביט בתוך עצמי ושר
עולם של תופעות צפות ומשתנות
נושבות ונעלמות

שחר בקצב הדופק
האור הרך שבתוכי
צלילים של שקט רטט רטט
בנשימה

שמש עולה באופק
ההתרחבות שבתוכי
עוצמה פועמת קצב קצב
בנשימה יושב ישר...

קצב הדופק