Song CIrcle - שחר

שחר

כותב\מקור גיל רון שמע, לחן ינון דרויש

שחר שחר מאוהב באיילה
צופה בה מאור ראשון
מרווה את צמאונה משיקופי הלבנה

כמוה אני מייחל לשחר
ממי מי שהייתי אלייך אבוא

כמוה אני מבקש לבבו
של מי שהייתי של מי שאבוא

שט איתך על אור הכוכבים
שחר איילה וילדים
פעם את אור ופעם נגלית
כלבנה בין העננים

שחר