Song CIrcle - אהבתך היא האור

אהבתך היא האור

לחן לפי Luz E Amor

אהבתך היא האור אהבתך היא האור
אהבתך היא האור אל האור אל האור

האור בפנים מתעורר האור בפנים מעורר
קיים רק אור אינסופי בתוכי

ואז הלב הזוהר ואז הלב יזמר
רק בשבילך אהבה אהבה

אהבתך היא האור