Song CIrcle - משיל את הקליפה

משיל את הקליפה

כותב\מקור נפתלי, לחן נפתלי

אני משיל את הקליפה שלא נותנת לי לזרום
אני פותח את עצמי לקבל המתנה
אני פותח את עצמי לקבל המתנה

    ומן שאולה אסק מעלה

חיים זה פה וכאן היום לא שם ולא מחר
תן מקום לעצמך תן לעצמך לזרום

ומן שאולה...

אם אין לך עוד שאלות בוא מהר תבוא לשתות
השם ישמור אותך מעתה ועד עולם

ומן שאולה...

משיל את הקליפה